Przy zgłoszeniu do 29 WRZEŚNIA 2021 r. - taniej o 100 zł netto!
UWAGA - ZAMÓWIENIA MNOGIE PŁACĄ MNIEJ!
Certyfikowane warsztaty dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny
II edycja
Dziecko w systemie pomocy społecznej
Aktualne wyzwania i procedury prawne w pracy z małoletnim klientem i jego rodziną
30 września 2021, ONLINE
08:30 - 15:30
UWAGA! PAKIET PREZENTÓW DLA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW
Specjalnie dla uczestników warsztatów autorzy naszych publikacji przygotowali pakiet wzorcowych pism w formie edytowalnej związanych z procedurą odebrania dziecka z rodziny i przekazania do placówki czy rodziny zastępczej:
 • oświadczenia,
 • przykłady prawidłowo wypełnionych dokumentów,
 • wzory protokołów, pouczeń i zażaleń.
Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma dostęp do kursu "Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem , stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka?" o wartości 60 zł netto.
Program warsztatów.
CZĘŚĆ 1
Prawne sposoby zabezpieczenia dziecka w rodzinie wieloproblemowej – zmiany w przepisach, wyjątki proceduralne, najnowsza dokumentacja, współpraca interdyscyplinarna
 • Jak zgodnie z prawem przeprowadzić wstępną ocenę sytuacji rodzinnej dziecka – jak udokumentować pierwszą wizytę w rodzinie?
 • Jak opracować strategię interdyscyplinarnej pomocy dziecku i ustalić wzorcowe procedury komunikacji z policją, sądem opiekuńczym czy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi?
 • Komplet niezbędnej dokumentacji w zakresie pracy z dzieckiem w pomocy socjalnej uwzględniającej najnowsze zmiany prawne.
 • Kiedy występuje prawny obowiązek odebrania dziecka z rodziny? – wykaz przesłanek, których nie możemy zignorować.
 • Obowiązki pracownika socjalnego i uprawnienia pozwalające na uruchomienie procedury odebrania dziecka – przegląd ostatnich zmian w przepisach.
 • Analiza wyjątków proceduralnych przy przekazaniu dziecka do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo – wychowawczej, m. in.:
  • czy pracownik socjalny ma prawo tymczasowo zaopiekować się dzieckiem?
  • czy policja może samodzielnie odebrać dziecko z rodziny i przewieźć je do domu opieki?
  • procedura odbierania dzieci w przypadku choroby psychicznej któregoś z rodziców,
  • czy rodzina, w której występuje podejrzenie krzywdy dziecka może odmówić współpracy/wizyty pracownika socjalnego w związku ze specjalnymi okolicznościami, np. pandemią?
 • Jak zabezpieczyć swoją odpowiedzialność na wypadek posądzenia o niedopełnienie obowiązków przez OPS i stworzenie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka?
 • W jakich sytuacjach pracownik OPS może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za przekroczenie kompetencji w sytuacjach z udziałem dzieci – przegląd orzeczeń sądowych w postępowaniach dyscyplinarnych.
CZĘŚĆ 2
Psychologiczne sposoby postępowania w pracy z dzieckiem funkcjonującym w rodzinie niewydolnej wychowawczo
 • Jak właściwie rozpoznać i zdiagnozować sytuację w rodzinie, w której występuje podejrzenie krzywdzenia dziecka?
 • Jak stworzyć indywidualny plan pomocy dziecku i na bieżąco monitorować postępy i aktualizować działania?
 • Jak zdiagnozować problemy i opracować plan działania dla rodziny niewydolnej wychowawczo i opiekuńczo na konkretnych przykładach:
  • rodzina wewnętrznie skonfliktowana,
  • opiekunowie niezaspokajający podstawowych potrzeb dziecka,
  • dziecko w roli dorosłego.
 • Dziecko stosujące przemoc na członkach rodziny – przykładowe schematy rozmów z dzieckiem.
 • Diagnozowanie dziecka w pieczy zastępczej – skuteczne metody oraz narzędzia wspomagające formułowanie diagnozy.
 • Jak zachować komfort psychiczny dziecka przy procedurze jego odebrania od prawnych opiekunów – praktyczne wskazówki.
 • Trudne przypadki odebrania dzieci od rodziny, w której występują zaburzenia psychiczne.
 • Jak wspierać dziecko wracające do rodziny biologicznej z placówki opiekuńczo – wychowawczej lub rodziny zastępczej?
 • Jakie problemy może napotkać pracownik socjalny w trakcie prowadzenia pracy socjalnej na poszczególnych etapach działania metodycznego?
CZĘŚĆ WARSZTAtOWA
Praktyczna analiza złożonych przypadków
Przypadek 1

Mężczyzna nadużywający alkoholu samotnie wychowuje piętnastoletniego syna. Chłopiec jest notorycznie zaniedbywany przez swojego opiekuna. Alkoholizm i związany z nim brak opieki ojca przełożył się na negatywny wizerunek syna w szkole. Wyśmiewany przez kolegów przestał chodzić do szkoły, spędza całe dnie przed komputerem. Kiedy ojciec jest poza domem lub jest w stanie nietrzeźwości, piętnastolatek od pewnego już czasu sam konsumuje alkohol, który pozostaje po opiekunie.

Przypadek 2

Bezrobotny mężczyzna samotnie wychowywał pięcioletniego syna. Z powodu złej sytuacji ekonomicznej stracił mieszkanie i zaczął pomieszkiwać wraz z wychowankiem w starym lokalu komunalnym. Ze względu na złe warunki mieszkaniowe sąd umieścił chłopca w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przy pomocy lokalnej społeczności mężczyzna otrzymał pracę i wynajął mieszkanie na wolnym rynku. Ojciec stara się o odzyskanie syna.

Przypadek 3

Od trzech lat dziewczynka była gwałcona przez swojego ojca. Jej matka nic o tym nie wiedziała. Kobieta usprawiedliwia zachowanie męża, nadal darzy go uczuciem; stwierdza, że nie potrafi bez niego żyć i razem z córką nie poradzą sobie bez głowy rodziny.

Opinie.
Prelegenci.
Łukasz Krawętkowski
Superwizor, certyfikowany psychoterapeuta, licencjonowany trener treningu grupowego (rekomendacja II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), psycholog, wykładowca akademicki. Dyrektor Instytutu Proces we Wrocławiu. Prowadzi superwizje zespołów, szkolenia specjalistyczne, warsztaty i treningi (m.in. z zakresu interwencji w kryzysie, pomocy psychologicznej, wspierania ofiar i sprawców przemocy, rodzicielstwa i wychowania).
Magdalena Szochner - Siemińska
Magister prawa, doradca obywatelski, wykładowca akademicki. Pełni funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pomocy społecznej.
Do udziału w szkoleniu zapraszamy w szczególności:
 •  

  pracowników socjalnych,
 •  

  koordynatorów pieczy zastępczej,
 •  

  asystentów rodziny,
 •  

  przedstawicieli policji, placówek oświaty i sądów.

 

ZAUFAJ NASZEMU DOŚWIADCZENIU I WIEDZY!
„Doradca w pomocy społecznej” to czasopismo, które od ponad 10 lat wspiera pracowników socjalnych w codziennej pracy dostarczając zarówno wiedzy z zakresu przepisów prawnych, jak i najskuteczniejsze narzędzia psychologiczne.
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
Opracujesz kompleksowy plan pracy z dzieckiem i jego rodziną,
dobierzesz odpowiednie narzędzia dopasowane do specyfiki problemu i wdrożysz procedury monitorujące progres zmian w rodzinie.
Przeanalizujesz wyjątki proceduralne przy przekazaniu dziecka do rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo – wychowawczej
i będziesz wiedział, jak wzorcowo przeprowadzić te czynności, dbając jednocześnie o jak największy komfort psychiczny dziecka.
Dowiesz się, jak zabezpieczyć swoją odpowiedzialność na wypadek posądzenia o niedopełnienie obowiązków przez OPS
i stworzenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia dziecka.
Otoczysz specjalną opieką dziecko w rodzinie wieloproblemowej,
wdrażając instrumenty i mechanizmy zabezpieczające jego bezpieczeństwo i harmonijny rozwój. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przeprowadzisz procedurę interwencyjnego odebrania dziecka z rodziny.
Otrzymasz pakiet wzorcowej dokumentacji
związanej z procedurą odebrania dziecka z rodziny i przekazania do placówki czy rodziny zastępczej.
Koszt uczestnictwa
Przy zgłoszeniu do 29 WRZEŚNIA 2021 r. – taniej o 100 zł netto!
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
WERSJA STANDARD
Promocja

299 zł netto (367,77 zł brutto)

399 zł netto / 490,77 zł brutto

 • Udział w warsztatach live z możliwością zadawania pytań prowadzącemu
 • Praktyczna wiedza oparta na analizie prawdziwych przypadków
 • Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami warsztatów
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Pakiet wzorcowych pism w formie edytowalnej związanych z procedurą odebrania dziecka z rodziny i przekazania do placówki czy rodziny zastępczej
 • Dostęp do kursu o wartości 60 zł netto "Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka?"  GRATIS!
FORMULARZ ZGŁOSZENIA
WERSJA PREMIUM
Promocja

349 zł netto (490,77 zł brutto)

449 zł netto / 602,27 zł brutto

 • Udział w warsztatach live z możliwością zadawania pytań prowadzącemu
 • Praktyczna wiedza oparta na analizie prawdziwych przypadków
 • Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami warsztatów
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp 7 dni do nagrania z warsztatów
 • Pakiet wzorcowych pism w formie edytowalnej związanych z procedurą odebrania dziecka z rodziny i przekazania do placówki czy rodziny zastępczej
 • Dostęp do kursu o wartości 60 zł netto "Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży. Jak pracować z lękiem, stresem oraz trudnymi emocjami dziecka i nastolatka?"  GRATIS!
 • Dostęp do kursu o wartości 199 zł netto
  „Sposoby skutecznej komunikacji z dziećmi"
ZAMÓWIENIA MNOGIE PŁACĄ MNIEJ!
WERSJA STANDARD
Kupując 3 bilety
płacisz 750 zł netto zamiast 1197 zł netto!
Kupując 5 biletów
płacisz 1100 zł netto zamiast 1995 zł netto!
ZAMÓWIENIA MNOGIE PŁACĄ MNIEJ!
WERSJA PREMIUM
Kupując 3 bilety
płacisz 900 zł netto zamiast 1347 zł netto!
Kupując 5 biletów
płacisz 1300 zł netto zamiast 2245 zł netto!
CHCESZ ZAPISAĆ WIĘCEJ OSÓB NA WARSZTATY?
Kontakt.
Masz pytania? Napisz do nas lub zadzwoń.
BIURO OBSŁUGI KLIENTA 

tel: 61 66 55 800 
 bok@forum-media.pl
Chcesz zapisać się na wydarzenie telefonicznie?