Chcesz zapisać się na wydarzenie telefonicznie? ZADZWOŃ: 61 66 83 151
FAQ.
Szukaj.
Wyszukaj interesujące Cię tematy wśrod pytań i odpowiedzi
Czy jest możliwość otrzymania dodatkowych rabatów na konferencję?
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach mnogich z jednej firmy:

• 3 osób – organizator udzieli 10% rabatu,
• 4 osób – organizator udzieli 15% rabatu,
• 5 osób – organizator udzieli 20% rabatu,
• powyżej 5 osób – możliwa jest indywidualna negocjacja cen uczestnictwa.

Rabaty za zgłoszenia mnogie udzielane są od ceny podstawowej konferencji i nie łączą się z innymi rabatami. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 83 828 lub konferencje@forum-media.pl

Rabaty nie sumują się.
Rabaty naliczają się automatycznie przy rejestracji więcej niż jednego uczestnika na jednym formularzu zgłoszenia. Prosimy o kontakt w sytuacji zgłaszania więcej niż 5 osób – wtedy indywidualnie dobierzemy rabat.

Co obejmuje cena uczestnictwa w konferencji?
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji online.
Jak mogę zapłacić za udział w konferencji?
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana na adres e-mail Zamawiającego w ciągu 3 dni od zgłoszenia. Możliwa jest płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo? Czy fakturę VAT mogę odebrać na miejscu szkolenia/konferencji?
Każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty - w terminie 7 dni od wydarzenia.
Co mogę zrobić gdy została wystawiona faktura pro forma, a chcę zmienić dane do  faktury?
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiana danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).
Co zrobić w sytuacji gdy z przyczyn losowych nie mogę wziąć udziału w szkoleniu/konferencji?
W tej sytuacji Zamawiającemu przysługuje możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Do kiedy można zapisywać się na konferencję?
Udział w konferencji można zgłaszać do 29 maja 2021 r.
W jaki sposób zostanę powiadomiony o tym, że formularz zgłoszeniowy został dostarczony do organizatora konferencji?
W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 83 828 lub mailowo konferencje@forum-media.pl.
W jakim terminie otrzymam szczegółowe informacje dot. konferencji?
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji www.kongresbehawiorystyczny.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Co się stanie jeśli nie zapłacę przed konferencją – czy to oznacza rezygnację z udziału?
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: konferencje@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Zgłosiłem udział w konferencji, jednak z nieprzewidzianych powodów nie mogę brać w niej udziału. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

•    W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.

•    Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału i nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.

Co w sytuacji jeśli zapłaciłem już za konferencję, ale zgłosiłem rezygnację na 30 dni przed konferencją?
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Gdzie i kiedy odbywa się konferencja?
Konferencja odbędzie się 29 maja 2021 r. w formie online.
W jakich godzinach trwać będzie konferencja
Przewidywany czas trwania konferencji: 9:00-18:00. W trakcie konferencji przewidujemy cztery przerwy.
Czy otrzymam certyfikat potwierdzający mój udział w szkoleniu/konferencji?
Certyfikat zostanie doręczony za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wysłany na adres mailowy. Wszystkie osoby uczestniczące w konferencji/warsztatach otrzymają zaświadczenie po zakończeniu szkolenia/konferencji.

Brak wyników