Chcesz zapisać się na wydarzenie telefonicznie? ZADZWOŃ: 61 66 83 151
Dzięki udziałowi w szkoleniu:
 •  

  Opracujesz kompleksowy plan pracy z rodziną w problemem przemocy, dobierzesz odpowiednie narzędzia dopasowane do specyfiki problemu i wdrożysz procedury monitorujące progres zmian w rodzinie
 •  

  Unikniesz posądzeń o niedopełnienie lub przekroczenie uprawnień podczas pracy z rodziną i zbierzesz dokumentację poświadczająca, że udzieliłeś należytego wsparcia zarówno sprawcy jak ofierze przemocy
 •  

  Dowiesz się jak prawidłowo przeprowadzić procedurę Niebieskie Karty, wypełnić wszystkie wymagane dokumenty i efektywnie współpracować z innymi służbami pomocowymi w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego lub Grupy Roboczej
 •  

  Otrzymasz narzędzia prawne i psychologiczne do pracy z trudnymi przypadkami przemocy w rodzinie i zaproponujesz takie rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo ofiar oraz realnie wpłyną na poprawę sytuacji rodziny
 •  

  Zadbasz o dziecko w rodzinie przemocowej wdrażając instrumenty i mechanizmy zabezpieczające jego bezpieczeństwo i harmonijny rozwój. W razie sytuacji kryzysowej przeprowadzisz procedurę interwencyjnego odebrania dziecka z rodziny.
TYLKO PODCZAS TEGOROCZNEJ EDYCJI!
100% najnowszej wiedzy
Omówimy korku po koku najnowsze przepisy prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie i wyposażamy Cię w skuteczne narzędzia psychologiczne do pracy z ofiarą i sprawcą przemocy
Analizy trudnych przypadków
Na podstawie konkretnych sytuacji pokażemy, jak efektywnie pracować z rodziną z problemem przemocy, kiedy podjąć działania interwencyjne i jak opracować kompleksowy plan pracy
Eksperci-praktycy
Szkolenie poprowadzą wybitni eksperci z dziedziny prawa i psychologii z wieloletnim i popartym sukcesami doświadczeniem w pracy rodzinami z problemem przemocy