Grzegorz Wrona
prawnik, adwokat, doktor nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski), certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA) oraz superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat IPZ).
Od 2004 r. udziela bezpłatnych konsultacji prawnych w PIK m. st. Warszawy oraz Warszawskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej. W latach 2012 – 2020 superwizował pracę osób wchodzących w skład systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Od 2006 r. jest członkiem Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA. Autorem komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz komentarza do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury NK oraz wzorów formularza NK. Jest współautorem publikacji „Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocy. Poradnik praktyczny” (Kraków 2018 r.), współautorem poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”; autorem artykułów w piśmie „Niebieska Linia”. Jednocześnie od 2004 r. prowadzi szkolenia z zakresu prawa przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Liliana Krzywicka
WSZYSCY PRELEGENCI
Chcesz zapisać się na wydarzenie telefonicznie?