Wykłady
Środa, 23 czerwca
13:00 - 15:15
Środa, 23 czerwca
15:15 - 16:15
Liliana Krzywicka
psycholog, socjolog, terapeuta, interwent kryzysowy, certyfikowany specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ukończyła studia z psychologii oraz socjologii; pracuje jako kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach. Jest certyfikowanym specjalistą i superwizorem w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowanym specjalistą i superwizorem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkiem Rady Certyfikacyjnej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członkiem Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA – w Warszawie, przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Katowicach (od 2011 do chwili obecnej). Jest terapeutą w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach. Specjalizuje się w problematyce przemocy w bliskich związkach, kryzysu, interwencji kryzysowej, traumy i zaburzeń więzi. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie i bardzo bogate doświadczenie w pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, a w szczególności w pracy z ofiarami oraz sprawcami przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach katastrof masowych. Współpracuje z Wydziałem Zamiejscowym SWPS w Katowicach, gdzie jest wykładowcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w kryzysie i po traumie”. Ponadto, jest także wykładowcą Uniwersytetu Śląskiego. O bardzo dobrym przygotowaniu do zawodu świadczą bardzo liczne szkolenia krótko i długoterminowe, które ukończyła w latach 1988-2018. Jest osobą stale podnoszącą własne kwalifikacje zawodowe. W swojej praktyce kieruje się wysokimi standardami zawodowymi. Jest również autorką 8 prac popularno-naukowych z zakresu przemocy w rodzinie i interwencji przeciwdziałającej przemocy, m.in. rozdziałów poświęconych zagadnieniom przemocy w rodzinie (rozdziały w monografii pod red. D. Jaszczuk-Kuźmińskiej i K. Michalskiej: Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, 2010; rozdział w: Praca z ofiarami przemocy w rodzinie, W: S. Pawlas-Czyż (red). Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, 2007; oraz monografia: Przemoc ekonomiczna wobec kobiet - rozmowy z ekspertami, 2015). Była aktywnym uczestnikiem wielu konferencji naukowo-szkoleniowych. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy szkoleniowej, warsztatowej i edukacyjnej. Współpracuje m.in. z Wydziałem Zamiejscowym SWPS w Katowicach, gdzie jest wykładowcą i kierownikiem studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w kryzysie i po traumie”. Prowadziła też zajęcia ze słuchaczami studiów podyplomowych „Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, które cieszyły się bardzo dobrą opinią. Jest wartościowym i dobrze ocenianym przez studentów wykładowcą.
Grzegorz Wrona
WSZYSCY PRELEGENCI
Chcesz zapisać się na wydarzenie telefonicznie?